Zoeken
  • Ella from ECR-Belgium

Te warm om te werken? Je rechten als werknemer tijdens een hittegolf.


De Belgische wet beschermt werknemers tegen ongezonde of onaangename arbeidsomstandigheden. Een warme werkplek is daar een voorbeeld van. Daarom moet je werkgever de actiewaarden voor blootstelling aan warmte naleven. We leggen je hieronder uit wat die waarden inhouden.


Wanneer het te warm is, kan dat nadelige gevolgen hebben voor je prestaties. Zelfs mensen die uitsluitend zittend of kantoorwerk uitvoeren, kunnen bijvoorbeeld minder geconcentreerd zijn of duizelig worden. Daarom bestaat er sinds lange tijd een wettelijke maximumtemperatuur per soort werk dat iemand uitvoert. Intussen is die wetgeving aangepast. Je leest verder meer informatie.


Wat doet warmte met je lichaam?

Je lichaam geeft warmte af. Bij fysieke inspanningen probeert het lichaam haar warmte sneller af te voeren door je te laten zweten. Bij een aangename temperatuur gebeurt de afvoer normaal. Wanneer de luchtvochtigheid echter hoog is, heeft het lichaam veel meer moeite met het afgeven van die interne warmte. Een gezonde persoon kan hier nadelen van ondervinden en voor mensen die ziek zijn, allergieën hebben of tot een risicogroep behoren (zoals zwangere vrouwen en ouderen) kunnen de nadelen ernstig oplopen. De invloed van die externe warmte op het lichaam noemt men thermische belasting.

Aan het begin van een warme periode heb je meer last van die thermische belasting. Wanneer je niet gewend bent om in de warmte te werken, heeft je lichaam immers één tot twee weken nodig om te acclimatiseren. Deze termijn neemt toe naarmate je gezondheid afneemt.


Met een gewone thermometer kan je onmogelijk de maximaal toegestane temperatuur op kantoor meten. Daar heb je een nattebolthermometer voor nodig.


Temperatuur alleen is niet genoeg

Nagaan of werkomstandigheden comfortabel zijn op basis van de gemeten temperatuur, is niet voldoende. Ook de luchtvochtigheid en stralingswarmte beïnvloeden immers de omgeving. Wanneer men al deze factoren samen neemt, spreekt men van de WBGT-index. WBGT staat voor Wet Bulb Globe Temperature. Om die index te meten, wordt met een nattebolthermometer gewerkt. Het verschil tussen de WBGT-index en de temperatuur die je meet met een thermometer, is dat de WBGT-index bijna altijd ongeveer 5 °C lager ligt omdat de luchtvochtigheid bijna nooit 100% bedraagt.

Bij het meten van deze index komt men uit op de volgende maximum actiewaarden.


Wat wanneer het te warm wordt?

Wanneer de WBGT-index overschreden wordt, is je werkgever verplicht om enkele maatregelen te nemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Gratis verfrissende dranken voorzien

  • De juiste collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden. Voor kantoormedewerkers zijn dit bijvoorbeeld rolluiken die gesloten kunnen worden. Voor mensen die buiten werken, moet onder andere zonnecrème of beschermende kledij voorzien worden.

  • Indien nodig, moeten werkroosters worden aangepast of moeten voldoende pauzes worden ingelast.

  • Indien mogelijk, moet de fysieke werkbelasting aangepast worden of kunnen technische maatregelen gehanteerd worden om de luchtvochtigheid en temperatuur naar beneden te halen. Denk aan het gebruik van een (mobiel) aircotoestel of luchtontvochtiger.

De maatregelen die een werknemer moet nemen, gelden trouwens ook wanneer de minimumtemperatuur niet kunnen worden nageleefd. Lees er binnenkort meer over in onze blog ‘Te koud om te werken? Je rechten als werknemer bij werken tijdens de wintermaanden’ !

Daarnaast kan je werkgever ook preventief optreden. Zo kan er gezorgd worden voor een opleiding voor de werknemers:

  • zodat zij de symptomen van thermische belasting herkennen bij zichzelf en bij elkaar;

  • zodat zij letten op het zoutgehalte in hun voeding;

  • zodat zij weten wanneer zij risicopatiënt zijn en bijgevolg best hun arts raadplegen.


Maar da's niet alles

Aanhoudende hitte gaat vaak gepaard met verhoogde ozonconcentraties. Je kan dan last krijgen van kortademigheid, oog- en keelirritatie en hoofdpijn. De Belgische wetgeving behandelt deze hoge concentraties echter niet afzonderlijk van de maximumtemperatuur. Dat wil niet zeggen dat je werkgever niets hoeft te doen wanneer deze waarde te hoog wordt.

De ozonconcentratie is van nature beduidend lager binnenshuis dan erbuiten. Daarom moet specifieke aandacht besteed worden aan mensen die buiten werken, zoals bouwvakkers, dakwerkers, landbouwwerknemers, enzovoort. Meer informatie over preventieve maatregelen vind je hier.ECR-Belgium helpt!

Een airco is tijdens deze warme dagen een luxe. Of je nu wil investeren in een split aircotoestel met een buitenunit, of een mobiel aircotoestel voor je kantoorruimte, je kan bij ECR-Belgium terecht voor een uitgebreid gamma aan toestellen en toebehoren. Meer info over onze Carrier modellen vind je hier.

Ben je particulier? Dan verwijzen onze verkopers je graag door naar een installateur in je buurt die je helpt bij de aanschaf van gelijk welke airco.Bronnen:


Premed

HR Praktijk

0 reacties